Sådan gør du

Deltagelse med UNI-Login

Alle har adgang til eReolen Go med bibliotekslogin. Bibliotekerne har derudover mulighed for, evt. i samarbejde med skolerne eller disses forvaltning, at indgå aftale om at give kommunens skolebørn eller udvalgte skoler adgang til eReolen Go via UNI-Login.

Bemærk: 

Tjenesten er beregnet til fri- og fritidslæsning, og eReolen Go er derfor ikke rettighedsklareret til undervisningsbrug. Derfor må eReolen Go ikke benyttes som ressource for klassesæt eller på anden måde indgå som undervisningsmateriale. Det er den enkelte skoles ansvar at sikre korrekt brug. Det lokale bibliotek er pålagt at føre opsyn med dette.

Hvis bibliotekerne ønsker at tilbyde skolebørnene denne løsning, skal der indgås en særlig aftale mellem biblioteket og Publizon om adgang til eReolen Go via UNI-Login for den pågældende kommune.

Der indgås én kontrakt pr. kommune og biblioteket må internt i kommunen afklare finansieringen af skolebørnenes forbrug. Der er mulighed for at udvælge skoler i kommunen.

 

Er du medarbejder på en skole, der ønsker en aftale om eReolen Go? Så kontakt dit lokale bibliotek for nærmere information.

 

For generelle spørgsmål vedr. eReolen Go og deltagelse med UNI-Login, kontakt venligst Cæcilie Overby [email protected]

For rekvirering af kontrakt vedr. UNI-Login, send venligst en mail til Publizon: [email protected]

 

Her kan du se en liste i alfabetisk rækkefølge over de skoler, der deltager i UNI-Login løsningen på eReolen Go:

Liste med skoler, der deltager med UNI-Login