Privatpolitik og cookies

Behandling af dine personoplysninger i app-løsningen eReolen Go

Version 1.0

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

eReolen Go-appen er en fælles løsning for landets folkebiblioteker. Det er den enkelte kommune, som er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, når kommunens folkebiblioteker deltager i app-løsningen. Du kan rette henvendelse om behandling af dine personoplysninger i app-løsningen eReolen Go til hovedbiblioteket i din kommune. Du kan også rette henvendelse til din kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger findes på din kommunes hjemmeside.

Formål med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Det er formålet med app-løsningen eReolen Go at give adgang til at låne, reservere og læse/lytte til bibliotekets e-bøger, netlydbøger og podcasts fra mobile enheder. For at du kan anvende eReolen Go-appen, behandles der personoplysninger om dig. Ifølge lov om biblioteksvirksomhed kan folkebibliotekerne etablere digitale services og tjenester, som stilles til rådighed for borgerne.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i app-løsningen eReolen Go er endvidere databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Kategorier af personoplysninger - hvilke oplysninger behandles?

Der behandles almindelige og fortrolige personoplysninger i appen eReolen Go.

Behandling af børns personoplysninger

Den dataansvarlige kommune kan vælge at tilbyde skolebørn i kommunen login til eReolen Go via UNI-login, men alle kommuner tilbyder adgang til eReolen Go med deres bibliotekslogin. eReolen Go er målrettet børn, og børn kan derfor låne og læse/lytte til bøger for børn og unge i et trygt univers. Der er ikke betalingsindhold i eReolen Go, og man har ikke mulighed for at dele oplysninger eller billeder med andre i eReolen Go-appen.

Login

Ved login i appen opbevares dit brugernavn (cpr-nummer, lånerkortnummer eller UNI-login) og pinkode krypteret på din enhed.

Oplysninger om dine lån og reserverede materialer

Vi behandler oplysninger om dine lånte og reserverede materialer. Disse data opbevares efter aftale med de dataansvarlige kommuner hos forlagenes administrator i den periode, det er nødvendigt og tilladt ifølge den for Publizon gældende lovgivning, bl.a. med henblik for afregning mellem forlag og kommuner for borgernes lån af materialer.

Du kan selv slette materialerne på din huskeliste.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at reservere et materiale, behandler vi også dine kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) med henblik på at kunne informere dig om dine reserveringer.

Du kan altid selv rette dine kontaktoplysninger i eReolen Go-appen under ”Indstillinger”. Indholdet af reserveringsbeskeder sendt til dig (via e-mail eller sms) bliver automatisk slettet efter udløb.

Statistik

Vi benytter Google Analytics til at indsamle anonymiseret statistik på baggrund af din adfærd, når du benytter eReolen Go-appen. Oplysningerne omfatter hvilke sider og funktioner du har klikket på, og disse oplysninger anonymiseres og benyttes til statistiske undersøgelser og til at forbedre appen. Der videregives endvidere personoplysninger om dig og dine lån til Danmarks Statistik, som herefter udgiver anonymiseret statistik på udlån foretaget på eReolen Go.

Kategorier af modtagere - hvem har adgang til oplysninger om dig?

De dataansvarlige kommuner anvender forlagenes administrator Publizon som databehandler til at administrere udlånsordningen. Medarbejdere hos Publizon har adgang til oplysninger om dig. De dataansvarlige kommuner benytter foreningen Det Digitale Folkebibliotek som databehandler til at administrere eReolen Go-appen, og databehandleren anvender underdatabehandlere. Medarbejdere hos underdatabehandler har adgang til oplysninger om dig. Hvis den dataansvarlige kommune tilbyder skolebørn i kommunen login til eReolen Go via UNI-login og du benytter denne mulighed når du logger ind, videregives dit UNI-login til Styrelsen for IT og Læring for at verificere dig som skoleelev. Der videregives endvidere personoplysninger om dig og dine lån til Danmarks Statistik, som er selvstændigt dataansvarlig, og som herefter udgiver anonymiseret statistik på udlån foretaget på eReolen Go.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Der overføres ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor.

Indsigtsret

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig i app-løsningen og udlånsordningen, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Bemærk, at du selv kan rette brugeroplysninger i appen (e-mail og telefonnummer).

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig generel sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover kun behandles oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine oplysninger i app-løsningen.

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på i app-løsningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Læs igen Du kan altid finde information om gældende behandling af personoplysninger vedrørende eReolen Go-appen i menuen nederst i højre hjørne i eReolen Go-appen.