Privatpolitik og cookies

Databeskyttelsesforordningen
I forbindelse med brug af eReolens websites og apps, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorien navne- og adresseoplysninger: cpr-nummer, lånerkortnummer samt evt. telefonnummer og email hvis du ønsker at reservere.
Endvidere behandler vi personoplysninger om dig i kategorien administration af lån: Din Kommune, lånte titler, reserverede titler og huskeliste. 
Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig information om materialer, du har reserveret.

Vi behandler endvidere personoplysninger om dig, når du benytter vores hjemmesider og apps. Oplysningerne omfatter din IP-adresse, samt hvilke sider og funktioner du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser. 
Det i regi af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) etablerede projekt BIBI koordinerer indsamling af datamateriale til Danmarks Statistiks statistikbank vedr. brug af danske folkebiblioteker. Den dataansvarlige (din Kommune) giver tilladelse til, at eReolens leverandør løbende leverer låneroplysninger, dvs. oplysninger om hvem, der har lånt hvilket materiale, til Danmarks Statistik, der herefter leverer statistik til projektet i anonymiseret form.

Det er frivilligt om du vil oprette dig som bruger på dit bibliotek og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder f.eks. eReolen.
Du kan i din profil frivilligt oplyse om dit mobilnummer og email adresse. Nogle af titlerne på eReolen kan reserveres. Såfremt du ønsker at reservere disse, kræver vi, at du oplyser dit mobilnummer eller email. Det gør vi får at kunne meddele dig når materialet er klar til lån.

Vores behandling af personoplysninger er lovhjemlet i Lovbekendtgørelse 100 af 30.1.2013 
Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. 
Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.
De oplysninger vi her behandler om dig i form af oversigt over lånte, bliver automatisk slettet efter udløb plus 28 dage. Indholdet af beskeder sendt til dig (emails eller sms´er) bliver ligeledes automatisk slettet efter udløb plus 28 dage. 

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.
Du kan, efter login ind på eReolens sites og apps, se og selv slette dine reservationer og titler på din huskeliste. Dine lån slettes automatisk når de udløber plus 28 dage.
Reservationer vil automatisk blive slettede når du sletter en reservation eller når reservationen erstattes af et lån.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen typisk er forpligtet til at gemme de oplysninger vi har noteret om dig, indtil den ovennævnte slettefrist indtræder. 

Kontakt dit bibliotek, som har indgået databehandleraftale med eReolens leverandør.

 

Cookies
eReolen Go.dk bruger cookies for at gøre det nemmere for vores brugere. 

Cookies er en lille tekstfil, der som bliver gemt på din computer, tablet eller telefon, når du går ind på en hjemmeside. Cookies sættes af mange forskellige systemer (du kan finde en liste nedenfor) og bruges til at genkende dig, eller din computer, når du bruger eReolen Go.dk. Cookies kan ikke indeholde virus eller skade din computer, og de cookies, vi benytter, indeholder ikke personhenførbare informationer.

Levetid for cookies
Cookies har forskellig levetid - tit op til 12 eller 24 måneder (levetiden tæller fra det seneste besøg). Du kan sagtens slette de cookies, du ønsker eller forhindre eReolen Go.dk i at sætte cookies (se mere nedenfor).

Du kan undgå cookies 
Her kan du læse, hvordan du kan undgå at cookies bliver gemt på din computer, tablet eller telefon. Se her: http://minecookies.org/cookiehandtering og her: http://minecookies.org/fravalg.

Desværre kan nogle af funktionerne på eReolen Go.dk så blive mere besværlige at bruge eller helt holde op med at virke bagefter.

Du kan slette cookies
Du kan slette de cookies, der allerede er gemt på din computer, tablet eller telefon sådan her: http://minecookies.org/cookiehandtering. 

Hvad bruger eReolen Go.dk cookies til?

Egne cookies
eReolen Gos hjemmeside er lavet i CMS’et Drupal, og det bruger bl.a. cookies til at genkende dig som bruger, når du er logget ind, og til at sørge for at tingene virker, som du forventer de skal. For eksempel bruger vores udlånssystem cookies til at genkende dig som indlogget bruger.

Tredje parts leverandører
Statistik: 
Cookies bliver også brugt til at lave statistik. De kan for eksempel hjælpe med at fortælle, hvor mange, der har været inde på eReolen Gos hjemmeside i løbet af en måned. eReolen Go bruger statistiksystemerne ”Google Analytics” og ”KPI Index,”som bruger cookies til at måle hvor mange, der besøger eReolen Go.dk.

KPI Index:
De målinger, som KPI Index laver, er ikke personhenførbare og overholder de regler, der er på området. Der bliver ikke målt på personligt internetforbrug. Se et eksempel her: http://danmarksbiblioteksindex.dk/.

Google Analytics:
eReolengo.dk bruger Google Analytics til at måle, hvor mange, der bruger hjemmesiden. Du kan fravælge at blive målt i Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Andre services:
eReolen Go bruger Youtube på hjemmesiden. Youtube sætter bl.a. cookies for at vide, hvilken båndbredde du har (så du ikke får tilbudt videoer, du ikke kan se).

Mere information om cookies:
Erhvervs- og Vækstministeriet har udsendt en bekendtgørelse vedr. brug af cookies. Den kan du læse her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279.

Vejledning kan findes her: http://www.itst.dk/sikkerhed/privacy/lagring-af-og-adgang-til-oplysninge....

Ejeroplysninger
eReolen Go er en del af eReolen. Foreningen eReolen er den organisatoriske ramme omkring eReolen. Foreningens opgave er at drive og udvikle folkebibliotekernes tilbud af e-bøger og netlydbøger. Foreningen er organiseret med generalforsamlingen som øverste organ. Foreningens deltagere er alle biblioteker, der tilbyder de to services. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der varetager Foreningens udvikling og drift.

Læs mere om Foreningen eReolen og dens bestyrelse her à https://ereolen.dk/node/12

Hvis du vil i kontakt med eReolen Go.dk, skal du bruge de her kontaktinformationer. Support, spørgsmål og kommentarer: [email protected].