Materiale til formidling af eReolen Go

Markedsføringsmateriale til skoler

Materialerne kan anvendes af skolerne til at informere om eReolen Go på forældreintra, Facebook, skærme mv.

 

Klik her for at downloade en PDF-guide til at søge materialer frem i eReolen Gos app

Klik her for at downloade tekst til opslag på Facebook/forældreintra

Klik her for at downloade yderligere markedsføringsmaterialer